Chór Polskiego Radia

Chór, założony przez Jerzego Gerta w październiku 1948 roku, od 70 lat wykonuje repertuar obejmujący zarówno muzykę a cappella, jak i formy wokalno-instrumentalne, dzieła reprezentujące różnorodne style i epoki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Poza działalnością koncertową Chór Polskiego Radia dokonuje nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia, a także nagrań płytowych dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych.

Udziałem Chóru Polskiego Radia są prawykonania dzieł najwybitniejszych współczesnych kompozytorów polskich, m.in. Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego czy Wojciecha Kilara, a także współpraca z polskimi twórcami młodszego pokolenia, wśród których w ostatnich latach znaleźli się Agata Zubel, Aleksander Kościów, Paweł Łukaszewski, Andrzej Kwieciński czy Szymon Godziemba-Trytek.

Zespół bierze udział w licznych festiwalach w kraju i za granicą, występując podczas takich wydarzeń, jak: Wratislavia Cantans, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza w Katowicach, Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Festiwal Sacrum Profanum, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, Schleswig-Holstein Musik Festival w Lubece, Rossini Opera Festival w Pesaro, Settimana di Musica Sacra di Monreale, Sounds New Festival w Canterbury, Europalia w Brukseli.

Chór Polskiego Radia współpracuje regularnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Muzyki Nowej pod batutą Szymona Bywalca oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej.

Do marca 2012 roku zespół działał w strukturach Polskiego Radia S.A. W październiku 2012 roku podpisana została umowa pomiędzy Polskim Radiem S.A. a Fundacją Rozwoju Sztuki Sonoris, na mocy której marka Chóru Polskiego Radia, jej kontynuacja oraz dalszy rozwój, powierzone zostały Fundacji. Zarząd Polskiego Radia S.A. zapewnił Chórowi Polskiego Radia długookresowe wsparcie na rzecz realizowania misji radia publicznego w zakresie kultywowania i upowszechniania polskiej kultury muzycznej w kontekście dziedzictwa światowego. Od września 2017 roku zespół prowadzi Maria Piotrowska-Bogalecka.

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30–311 Kraków
tel. (+48 12) 354 25 00
fax. (+48 12) 354 25 01
godziny pracy biura:
8:30–16:30