Filip Presseisen

Polski organista i improwizator urodzony w Szczecinie. Ukończył z wyróżnieniem klasę organów prof. dr h. c. Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu jako stypendysta bawarskiego programu BAYHOST w 2013 roku, oraz klasę organów prof. Andrzeja Chorosińskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2010. W trakcie studów wziął udział w rocznym programie Erasmus-Socrates i studiował w klasie prof. Franza Danksagmüllera w Hochschule für Musik w Lubece.

Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów takich jak Wolfgang Zerer, Michael Radulescu, Peter van Dijk, Harald Vogel, Martin Sander, Rudolf Mayer, László Fassang oraz Andrés Cea Galán. Wziął również udział w kursach improwizacji organowej prowadzonych przez prof. Wolfganga Seifena oraz Dirka Börnera.

Po ukończeniu warszawskiej uczelni odbył półroczną praktykę organmistrzowską w warsztacie Kristiana Wegscheidera w Dreźnie (Wegscheider Orgelbau Dresden), oraz zakładzie braci Torkildsen w Norwegii (Torkildsen Orgelbyggeri Åsen), wziął również udział w kursie intonacji, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organmistrzów (ISO) w zakładzie Bernarda Aubertina w Courtefontaine we Francji.

Jest członkiem Baltisches Orgel Centrum, Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Bachowskiego oraz międzynarodowej grupy Bach-Societät.

Koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Czechy, Węgry, Norwegia, Litwa).

Oprócz tego koncertuje jako improwizator, podkładając na organach muzykę do filmów niemych oraz współpracując z krakowskimi zespołami Flores Rosarumoraz Kantorei Sankt Barbara.

W roku 2015 wygrał konkurs Centrum Edukacji Artystycznej na napisanie programu nauczania przedmiotu „organy”. Program ten stał się modelem nauczania w szkołach muzycznych II stopnia w Polsce.

W roku 2015 zdobył I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji do Kina Niemego Internationaler Kinoorgel-Wettbewerb im Babylon w Berlinie, w roku 2016 został laureatem Międzynarodowego Konkursu Organowego IONw Norymberdze, otrzymując nagrodę specjalną Antalffy-Preisza najlepszą interpretację utworów na organach historycznych.

W 2017 roku zajął I miejsce oraz otrzymał nagrodę specjalną – Puchar Prezydenta Miasta Poznania – na VI Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiegow Poznaniu.

Wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, opiekun sekcji instrumentalnej w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia.

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30–311 Kraków
tel. (+48 12) 354 25 00
fax. (+48 12) 354 25 01
godziny pracy biura:
8:30–16:30