Marc Lewon

Marc Lewon specjalizuje się w grze na średniowiecznych instrumentach z rodziny lutni. Po uzyskaniu dyplomu magistra w dziedzinie muzykologii i średniowiecznych języków germańskich na Uniwersytecie w Heidelbergu przeprowadził się do Bazylei, gdzie kontynuował studia muzyczne na wydziale średniowiecza w Schola Cantorum Basiliensis. Studiował grę na lutni pod kierunkiem Crawforda Younga, a także grę na fideli oraz śpiew. W 2006 roku ukończył studia z wyróżnieniem.

Marc Lewon pracuje z najważniejszymi solistami i zespołami wykonującymi repertuar muzyki dawnej. Nagrał ponad 40 albumów. Jest założycielem i dyrygentem Ensemble Leones, a także wykonawcą, wykładowcą na kursach mistrzowskich w zakresie muzyki średniowiecznej oraz autorem wielu artykułów i publikacji. Był wykładowcą Leipzig Conservatory oraz uniwersytetów w Wiedniu i Heidelbergu. W 2017 roku został wykładowcą w katedrze Medieval and Early Modern Lute Instruments w Schola Cantorum Basiliensis. Przygotowuje doktorat na University of Oxford.
Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30–311 Kraków
tel. (+48 12) 354 25 00
fax. (+48 12) 354 25 01
godziny pracy biura:
8:30–16:30