Maria Piotrowska-Bogalecka

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (kierunki dyrygentura chóralna oraz edukacja muzyczna) i Akademii Muzycznej w Krakowie (podyplomowe studia z teorii muzyki). Studiowała również w Instytucie Zoltána Kodálya Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta w Budapeszcie, a swój dyrygencki warsztat doskonaliła w trakcie kursów w kraju i za granicą (Eric Ericson Masterclass w Haarlemie, International Kodály Seminar w Kecskemét czy Studium Chorale Masterclass for Choral Conductors w Maastricht).

Jest laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, na którym otrzymała pierwszą nagrodę oraz nagrodę specjalną im. Edmunda Maćkowiaka za najlepszą metodę pracy z chórem. Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Chorzów. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego.

Jako założycielka i kierownik artystyczny istniejącego od 2007 roku Zespołu Wokalnego Contento Core przygotowała ponad 70 koncertów, uczestniczyła w licznych festiwalach i cyklach koncertowych, koordynowała kilkanaście projektów, przygotowała kilka prawykonań oraz nagrała dwie płyty.

W 2012 obroniła pracę doktorską w dziedzinie dyrygentura chóralna, a w 2014 roku opublikowała książkę „Decorum et varietas: psalmy w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej polskiego baroku”.

Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach. Była koordynatorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych KoChAM w 2015 roku. W latach 2015-2017 sprawowała funkcję kuratora regionu śląskiego ministerialnego programu „Śpiewająca Polska” działającego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Od września 2017 roku pracuje jako chórmistrz Chóru Polskiego Radia, a od września 2018 roku jest dyrektorem artystycznym zespołu.
Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30–311 Kraków
tel. (+48 12) 354 25 00
fax. (+48 12) 354 25 01
godziny pracy biura:
8:30–16:30