Maria Piotrowska-Bogalecka

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ukończyła kierunki dyrygentura chóralna oraz edukacja muzyczna) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (podyplomowe studia z teorii muzyki). Studiowała również w Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music, a swój dyrygencki warsztat doskonaliła w trakcie kursów w kraju i za granicą (Ericson Masterclass w Haarlemie, International Kodály Seminar w Kecskemét czy Studium Chorale Masterclass for Choral Conductors w Maastricht).

Jest zwyciężczynią XI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, na którym otrzymała także nagrodę specjalną im. E. Maćkowiaka za najlepszą metodę pracy z chórem. Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Chorzów. W roku 2009 otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego jako dyrygentka pierwszego prowadzonego przez siebie chóru – bytomskiego Chóru Kameralnego „Accordare”, z którym zdobywała liczne nagrody na konkursach i przeglądach.

W 2007 roku założyła Zespół Wokalny „Contento Core”. Jako jego kierownik artystyczny przygotowała dotąd ponad 70 koncertów, uczestniczyła w kilkudziesięciu festiwalach i cyklach koncertowych, koordynowała kilkanaście projektów, przygotowała kilka prawykonań oraz nagrała dwie płyty.

W roku 2012 obroniła pracę doktorską w dziedzinie dyrygentura chóralna, a w 2014 roku opublikowała książkę „Decorum et varietas. Psalmy w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej polskiego baroku”.

Obecnie Maria Piotrowska-Bogalecka pracuje jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest również koordynatorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych KoChAM, a od 2015 roku sprawuje funkcję kuratora regionu śląskiego ministerialnego programu „Śpiewająca Polska” działającego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30–311 Kraków
tel. (+48 12) 354 25 00
fax. (+48 12) 354 25 01
godziny pracy biura:
8:30–16:30