Kościół św. Krzyża

ul. Św. Krzyża 23

Blisko Plant znajduje się gotycki kościół św. Krzyża, wzniesiony w XIV w. W połowie XV w. dostawiono do niego masywną, frontową wieżę. Osobliwością tego kościoła jest niespotykane zróżnicowanie sklepień. I tak nawę wsparto na centralnym filarze rzadko spotykanego sklepienia palmowego, w prezbiterium zastosowano sklepienie sieciowe, a w kaplicy św. Andrzeja - gwiaździste. Zachowało się ponadto kilka portali gotyckich oraz bogate, sięgające XV w. wyposażenie.

Koncerty:

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30–311 Kraków
tel. (+48 12) 354 25 00
fax. (+48 12) 354 25 01
godziny pracy biura:
8:30–16:30