Miejsce
Kościół św. Krzyża
ul. Św. Krzyża 23

Program:

O dolce amor Yesu – laudy średniowieczne na Wielki Tydzień

PENITENZA E PREGHIERA

Madonna santa Maria - lauda

Chi vole lo mondo desprecçare - lauda

Toccara - strumentale

O Virgineta bella - lauda a 2 voci

Dami conforto - lauda

Salterello - strumentale

O dolce amor Yesù - lauda a 2 voci

 

PASSIONE

Plangiamo  quel crudel basciare - lauda

Onne omo ad alta voce - lauda

De la crudel  morte de Cristo - lauda

Pecorelle pien d’errore - lauda a 3 voci

Plangeva la matre con gran dolore - lauda strumentale

Sepulto Domino - a 3 voci

 

RESURREZIONE

O divina virgo flore - lauda strumentale

Gloria in excelsis Deo - inno a 3 voci

Iesù Cristo glorïoso - lauda

 

Koncert skupia się na średniowiecznych laudach – monodycznych i polifonicznych kompozycjach z tekstami we wczesnych odmianach języka włoskiego na głosy i instrumenty pochodzących z XII-XV wieku. Teksty dramatyczne, takie jak De la crudel morte de Cristo (O okrutnej śmierci Jezusa Chrystusa) przeplatają się ze słodkimi pieśniami o Matce Bożej (O Vergineta bella) i religijnymi contrafacta (kontrafaktura, z łac. contrafactum – zmiana tekstu w utworze wokalnym) opartymi na popularnych melodiach, śpiewanymi przy akompaniamencie instrumentów takich, jak harfa, lutnia, viola da gamba, flety i bębny. Zespół Micrologus z Asyżu, jeden z najbardziej znanych zespołów zajmujących się muzyką z okresu średniowiecza i wczesnego renesansu, opracował plan podróży od wczesnych monodycznych laud śpiewanych przez pierwsze bractwa religijne w Umbrii w XII wieku do polifonicznych laud typowych dla włoskiego quattrocenta (czyli XV wieku), często kontrafaktur słynnych pieśni z tamtych czasów (tradycja cantasi come).

 

Artyści:

Micrologus – zespół

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30–311 Kraków
tel. (+48 12) 354 25 00
fax. (+48 12) 354 25 01
godziny pracy biura:
8:30–16:30