Miejsce
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Augustiańska 7

Program:

Gaetano Veneziano – Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum Johannem
(rev. by Antonio Florio)

W dzisiejszych czasach znamy niewiele partytur włoskich kompozytorów ilustrujących Mękę Pańską powstałych przed epoką słynnych arcydzieł Jana Sebastiana Bacha. Spośród nielicznych znanych partytur do naszych czasów wykonuje się Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Joannem autorstwa Alessandra Scarlattiego. Naukowcy i eksperci uznają tę partyturę za wczesne dzieło kompozytora napisane w Rzymie około 1680 roku. Antonio Florio i jego zespół z kilku powodów stoją jednak na stanowisku, że Scarlatti skomponował swój utwór Passio w Neapolu po przeprowadzce do tego miasta w 1683 roku. Jednym ze wspomnianych powodów może być istnienie innej partytury, również opartej na Ewangelii św. Jana, opracowanej przez Gaetana Veneziana pod koniec XVII wieku. Podobieństwa między dwoma partyturami są uderzające, chociaż w niektórych aspektach ta druga ilustracja Męki Pańskiej oferuje bardziej rozbudowaną harmoniczną i kontrapunktyczną strukturę w stylu lokalnej tradycji zainaugurowanej przez Francesca Provenzale, nauczyciela Gaetana Veneziana. Do niedawna znana była tylko jedna partytura rękopiśmienna utworu Veneziana – utwór bez daty należący do kolekcji Oratorio dei Girolamini w Neapolu. Ostatnio pojawiło się jednak nowe źródło, opatrzone datą 1701, choć być może jest to wskazanie roku wykonania, nie zaś daty powstania kompozycji. Wspólnie ze swoim zespołem Antonio Florio dokonał cennego odkrycia prawdziwego arcydzieła, dzięki któremu możliwe jest także promowanie osoby jego kompozytora – Gaetana Veneziana, jednego z najwybitniejszych włoskich mistrzów swoich czasów.

Artyści:

Testo: Dalma Krajnyak – alt
Christo: Luca Cervoni – tenor
Pilato: Marco Bussi – bas
Chór Polskiego Radia – chór
Cappella Neapolitana – zespół
Antonio Florio – dyrygent

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30–311 Kraków
tel. (+48 12) 354 25 00
fax. (+48 12) 354 25 01
godziny pracy biura:
8:30–16:30