Place
Corpus Christi Church
ul. Bożego Ciała 26
The author of the reconstruction is Marc Lewon (Schola Cantorum Basiliensis).

The world premiere of the reconstructed work by Wacław of Szamotuły is dadicated to the Misteria Paschalia Festival.PANIS VIVUS – PASTOR BONUS
Josquin des Prés
Ave Christe immolate
Wacław z Szamotuł
Ego sum pastor bonus
Clemens non Papa
Ego sum panis vivus [Tomus quintus thesauri musici, Norymberga 1564]

NOX - LUX
Wacław z Szamotuł
Już się zmierzka (Modlitwa gdy dziatki spać idą, tekst A.Trzecieski) z zaginionego druku krakowskiego, przed 1556]
Instrumental piece (M. Gomółka, ps. 14)
Anonym
Christe qui lux es et dies [Kancjonał Jana Zaręby, Brześć Litewski 1558]
Wacław z Szamotuł
Kryste dniu naszej światłości (Christe qui lux es et dies, przekład M. Rej), Kancjonał Puławski, Kraków, prawdopodobnie 1556
Błogosławiony człowiek (Beatus vir qui non abiit, ps. 1, przekład A. Trzecieski), Kraków, ca. 1550-1556?)

LAMENTATIONES
Wacław z Szamotuł
Lamentationes Hieremiae Prophetae (rekonstrukcja fragmentów na wigilię Wielkiego Czwartku), Quator Parium vocum Lamentationes..., Kraków 1553)

POWSZEDNIA SPOWIEDŹ
Instrumental piece (M. Gomółka, ps. 78)
Wacław z Szamotuł
Nakłoń Panie ku mnie ucho Twoje (Inclina Domine aurem Tuam, ps. 85, przekład M. Rej), Kraków, ca. 1556
Ach mój niebieski Panie (Powszednia spowiedź, tekst A. Trzecieski), z zaginionego druku krakowskiego, przed 1556
Chrześcijanie posłuchajcie (Dekalog więtszy), Kraków?, 1567
I któż będzie przemieszkawał (Domine quis habitabit, ps. 14, przekład A. Trzecieski), Kraków, ca. 1550-1556?

IN TE DOMINE SPERAVI
Nicolas Gombert
In te Domine speravi
Philippe Verdelot
In te Domine speravi
Wacław z Szamotuł
In Te Domine speravi (Tomus quartus psalmorum selectorum, Norymberga 1554)
Nunc scio vere (wersja instrumentalna z zaginionej Tabulatury Polińskiego z końca XVI wieku)
Clemens non Papa
Gloria tibi Domine (Tomus quintus thesauri musici, Norymberga 1564)


Artists
lute
Cracow Singers -
ensemble