Miejsce
Bazylika Bożego Ciała
ul. Bożego Ciała 26
Autorem rekonstrukcji jest Marc Lewon (Schola Cantorum Basiliensis).

Światowe prawykonanie zrekonstruowanego dzieła Wacława z Szamotuł jest dedykowane Festiwalowi Misteria Paschalia.

PANIS VIVUS – PASTOR BONUS
Josquin des Prés
Ave Christe immolate
Wacław z Szamotuł
Ego sum pastor bonus
Clemens non Papa
Ego sum panis vivus [Tomus quintus thesauri musici, Norymberga 1564]

NOX - LUX
Wacław z Szamotuł
Już się zmierzka (Modlitwa gdy dziatki spać idą, tekst A.Trzecieski) z zaginionego druku krakowskiego, przed 1556]
Utwór instrumentalny (M. Gomółka, ps. 14)
Anonim
Christe qui lux es et dies [Kancjonał Jana Zaręby, Brześć Litewski 1558]
Wacław z Szamotuł
Kryste dniu naszej światłości (Christe qui lux es et dies, przekład M. Rej), Kancjonał Puławski, Kraków, prawdopodobnie 1556
Błogosławiony człowiek (Beatus vir qui non abiit, ps. 1, przekład A. Trzecieski), Kraków, ca. 1550-1556?)

LAMENTATIONES
Wacław z Szamotuł
Lamentationes Hieremiae Prophetae (rekonstrukcja fragmentów na wigilię Wielkiego Czwartku), Quator Parium vocum Lamentationes..., Kraków 1553)

POWSZEDNIA SPOWIEDŹ
Utwór instrumentalny (M. Gomółka, ps. 78)
Wacław z Szamotuł
Nakłoń Panie ku mnie ucho Twoje (Inclina Domine aurem Tuam, ps. 85, przekład M. Rej), Kraków, ca. 1556
Ach mój niebieski Panie (Powszednia spowiedź, tekst A. Trzecieski), z zaginionego druku krakowskiego, przed 1556
Chrześcijanie posłuchajcie (Dekalog więtszy), Kraków?, 1567
I któż będzie przemieszkawał (Domine quis habitabit, ps. 14, przekład A. Trzecieski), Kraków, ca. 1550-1556?

IN TE DOMINE SPERAVI
Nicolas Gombert
In te Domine speravi
Philippe Verdelot
In te Domine speravi
Wacław z Szamotuł
In Te Domine speravi (Tomus quartus psalmorum selectorum, Norymberga 1554)
Nunc scio vere (wersja instrumentalna z zaginionej Tabulatury Polińskiego z końca XVI wieku)
Clemens non Papa
Gloria tibi Domine (Tomus quintus thesauri musici, Norymberga 1564)


lutnia
zespół
Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30–311 Kraków
tel. (+48 12) 354 25 00
fax. (+48 12) 354 25 01
godziny pracy biura:
8:30–16:30