Projekt: Misteria Paschalia 2021
środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury
PROGRAM Muzyka
Dotacja: 128 000,00 zł.

Organizatorzy