Scenariusze lekcji

Jeśli jesteście Państwo nauczycielami lub edukatorami zapraszamy do wykorzystania tych dokumentów. Mamy nadzieję, że będą one dodatkową inspiracją w Państwa pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dostępne do pobrania scenariusze powstały z okazji kolejnych edycji festiwalu Misteria Paschalia. Ich autorami są krakowscy nauczyciele, a treść jest zgodna z podstawą programową.

Idea cierpienia w literaturze i sztuce, konspekt zajęć języka polskiego dla klas szkoły ponadpodstawowej zainspirowany jest dwoma koncertami, które odbyły się w ramach dwudziestej edycji festiwalu Misteria Paschalia. Dla autorki, Katarzyny Prałat, nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze, teoretyczki literatury i badaczki kultury stanowią one punkt wyjścia do rozmawiania z młodzieżą na temat motywu cierpienia pojawiającego się w Biblii i do ukazania jego wpływu na inne niż literatura dziedziny sztuki.

Scenariusz Rafała Bednarza Wielka schizma wschodnia – kościół rzymskokatolicki i prawosławny realizuje treści zawarte w podstawie programowej przedmiotu historia, dotyczące podziału Kościoła oraz rozwija tematykę podstawową o treści, dzięki którym uczniowie zdobędą szerszą wiedzę o wyznaniu prawosławnym. Nawiązuje w ten sposób do ubiegłorocznej edycji festiwalu, która również podejmuje tematykę historycznych relacji pomiędzy dwoma wyznaniami. Autor konspektu jest na co dzień nauczycielem oraz aktywnym przewodnikiem miejskim i z tego doświadczenia czerpie inspiracje w swojej pracy z uczniami i studentami.

POBIERZ SCENARIUSZE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

POBIERZ SCENARIUSZE DLA SZKOŁY ŚREDNIEJ

Scenariusz lekcji języka polskiego przeznaczonej dla starszych uczniów szkoły podstawowej autorstwa Mateusza Wrony łączy rozwijanie umiejętności językowych z wiedzą o krakowskich Misteriach Paschaliach. Powstał z okazji Festiwalu w 2020 roku.

Konspekt Katarzyny Prałat dla uczniów klas szkoły ponadpodstawowej wprowadza w tematykę średniowiecznej pieśni religijnej i roli Kościoła w kształtowaniu procesów edukacyjnych i kulturalnych średniowiecza. Został napisany z okazji festiwalu w 2021 roku.

Co ma wspólnego Mozart z Jowiszem? O muzyce Mistrza – Najlepszego Największego to propozycja dla klas 4-6 szkoły podstawowej stworzona przez Agnieszkę Hliwę. Podczas lekcji uczennice i uczniowie odkrywają magię muzyki klasyka wiedeńskiego oraz zagłębiają się w rzymską mitologię. Scenariusz powstał z okazji dziewiętnastej edycji festiwalu (2022).

Ulecieć ku wieczności. III Symfonia (Symfonia pieśni żałosnych) Henryka Mikołaja Góreckiego autorstwa Agnieszki Hliwy łączy współczesne dzieło muzyczne ze średniowiecznym tekstem oraz zadaje pytanie o istotę cierpienia i duchowość człowieka. Lekcja przewidziana jest dla klas 1 szkoły ponadpodstawowej. Konspekt nawiązuje do programu Festiwalu Misteria Paschalia 2022.

Organizatorzy