Opis wydarzenia

Łączący muzykę Wschodu i Zachodu program przygotowany przez Ensemble Irini pomyślany został jako oda do życia, radości i nadziei. Poprzez te emocje i wartości nie tylko głęboko wyraża prawdę święta zmartwychwstania, ale też próbuje zdefiniować je na tle kryzysów, jakie obecnie przeżywamy. Wybrane utwory zostały zestawione w alegoryczną narrację o paralelnych losach XV-wiecznych Florencji i Gruzji, którymi w podobnym czasie wstrząsnęły tragiczne wydarzenia

W tej pierwszej działał Heinrich Isaac, kompozytor rzadko dziś przypominany, a w swojej epoce jeden z głównych konkurentów wielkiego Josquina des Prés. Pochodził najprawdopodobniej z Flandrii, ale większą część życia spędził we Włoszech. Po śmierci Wawrzyńca Wspaniałego, jego mecenasa, oraz spaleniu na stosie kaznodziei-reformatora Savonaroli, Florencją targały niepokoje. Isaac opuścił więc drogie mu miasto, by wrócić do niego na stałe dopiero po kilkunastu latach. W tym samym okresie Gruzję, osłabioną licznymi najazdami wojsk sąsiednich krajów, podzielono na trzy mniejsze królestwa, a klasztor Gelati, jej muzyczne centrum, w 1510 roku spaliła osmańska armia. To, że w państwie przez całe stulecia nieustannie targanym wojnami zachowały się tak imponujące muzyczne tradycje, zdaje się cudem. Sam fakt ich istnienia każe myśleć o tym, że zmartwychwstanie, jako idea, może silnie rezonować także i w tym kontekście — sztuki, która niszczona, odradza się stale dzięki wysiłkom kochających ją ludzi.

 

Wykonawcy:

Ensemble Irini

Lila Hajosi – dyrygentka, dyrektorka artystyczna

 

Program:

Święta Wiosna

Życie | Śmierć | Odrodzenie

Motety Heinricha Isaaca | pieśni liturgiczne Gruzji XV–XVI wieku

I. ŻYCIE

Heinrich Isaac (ok. 1450–1517)

Tota pulchra es

Shen khar venakhi

(hymn, pieśń weselna, XII w.)

Saidumlo samotkhe khar

Heinrich Isaac

Anima mea / Invenerunt / Filiae Hierusalem

II. ŚMIERĆ

Ts’midata tana ganusvene

(pieśń ceremonii pogrzebowej)

Vgodeb da viglovme

(pieśń ceremonii pogrzebowej)

Saukunod iq’avn khseneba

(pieśń ceremonii pogrzebowej)

Heinrich Isaac

Quis dabit capiti meo aquam?

III. ODRODZENIE

Arasada davdumnet

(kanon modlitewny do Bogurodzicy, parakleza)

Gikharoden shen

(kanon na dzień Zmartwychwstania Pańskiego, irmos 9)

Heinrich Isaac

Virgo Prudentissima

Organizatorzy