We współpracy z krakowską Fundacją inCanto, został odtworzony fragment unikatowego wielkopiątkowego monastycznego oficjum.

Zadania podjął się Sławek Witkowski – kierownik Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis, który sięgnął do najstarszych, średniowiecznych źródeł cysterskich przechowywanych w Polsce. Wykonanie śpiewu chorałowego odbędzie się w trakcie rzeczywistej liturgii sprawowanej w Bazylice Bożego Ciała przez o. Łukasza Miśkę, prezesa Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Wszystkie antyfony, hymn, responsoria i wersety, a nawet ton psalmu inwitatoryjnego są wzięte z antyfonarza cysterskiego z Lubiąża (ok. 1205 r.), obecnie przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu pod sygn. I F 399.

Organizatorzy