Oprowadzanie wokół tematyki związanej ze Świętami Wielkanocnymi po Muzeum Narodowym oddział Pałacu Biskupa Erazma Ciołka.

Dwie tury oprowadzania: 10.15 i 14.00

Liturgia wielkanocna to jeden z najważniejszych tematów ikonograficznych w sztuce sakralnej kościoła obu obrządków, Wschodniego i Zachodniego. Oprowadzanie tematyczne obejmie dwie galerie Pałacu Biskupa Erazma Ciołka: Galerię Sztuki Dawnej Polski. XII-XVIII wiek i  Galerię Sztuki Cerkiewnej Dawnej Rzeczypospolitej. Prezentowane w nich obiekty malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego staną się punktem wyjścia do opowieści o obrazowaniu Wielkanocy w sztuce. Zwrócimy uwagę na przeplatające się wątki, podobieństwa i różnice w sposobie obrazowania tego tematu w kręgu Kościoła Wschodniego i Zachodniego.

Organizatorzy